ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΒΙ346907Θ-ΞΜΖ

Θέμα: ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2-0 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 11:00:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΙ346907Θ-ΞΜΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου