Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 787/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΒΑ546907Θ-Κ3Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 787/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 09:18:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΑ546907Θ-Κ3Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου