Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.376 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Τ8Φ46907Θ-39Τ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.376 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 14:11:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ8Φ46907Θ-39Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου