ΧΕ-2514 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ – ΑΔΑ: 9Τ4246907Θ-6ΚΟ

Θέμα: ΧΕ-2514 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:21:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ4246907Θ-6ΚΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου