Την ανάγκη μερικής αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2755/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΡΑ046907Θ-3ΜΝ

Θέμα: Την ανάγκη μερικής αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2755/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 10:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΑ046907Θ-3ΜΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου