Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1948/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΟΠΑ46907Θ-ΒΓΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1948/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/01/2024 11:11:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΠΑ46907Θ-ΒΓΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου