ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 9ΟΗΕ46907Θ-Ω06

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 09:07:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΗΕ46907Θ-Ω06
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου