Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1107 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΩΦΤ46907Θ-ΦΦΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1107 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 11:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΦΤ46907Θ-ΦΦΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου