ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΠΙΖΙΡΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 9ΝΙ046907Θ-9Ξ1

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΠΙΖΙΡΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2024 13:06:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΙ046907Θ-9Ξ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου