ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ 60ML,ΣΠΡΕΫ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ – ΑΔΑ: 9Φ7Β46907Θ-4ΩΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ 60ML,ΣΠΡΕΫ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 13:07:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ7Β46907Θ-4ΩΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου