ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 9ΕΒΒ46907Θ-ΥΓΛ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:16:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΒΒ46907Θ-ΥΓΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου