Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2661 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Α7Υ46907Θ-ΤΥΜ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2661 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2024 13:15:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α7Υ46907Θ-ΤΥΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου