ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΥΡ. ΧΡ. – ΑΔΑ: 9Α1046907Θ-407

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΥΡ. ΧΡ.
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:39:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α1046907Θ-407
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου