Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2653/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 97Π846907Θ-0ΜΓ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2653/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 11:21:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Π846907Θ-0ΜΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου