ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 975Τ46907Θ-ΒΔΒ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 09:10:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 975Τ46907Θ-ΒΔΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου