ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 90Ζ146907Θ-ΝΩ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 10:59:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Ζ146907Θ-ΝΩ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου