Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1088/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 90ΤΩ46907Θ-ΩΤΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1088/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/01/2024 10:36:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΤΩ46907Θ-ΩΤΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου