Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3166/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 908Ψ46907Θ-Ν54

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3166/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 13:27:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 908Ψ46907Θ-Ν54
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου