Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3084 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΖΖΒ46907Θ-Ψ30

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3084 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 08:43:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΖΒ46907Θ-Ψ30
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου