ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ -ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 25Χ20 – ΑΔΑ: 6ΖΕΡ46907Θ-Ν6Ε

Θέμα: ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ -ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 25Χ20
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 11:51:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΡ46907Θ-Ν6Ε
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου