ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 6ΖΔΚ46907Θ-Ω62

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:36:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΔΚ46907Θ-Ω62
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου