ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 6ΞΒΛ46907Θ-ΥΓΗ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 13:21:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΒΛ46907Θ-ΥΓΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου