Αναλώσιμο υλικό (Υδατοπαγίδα D-fend Pro μπλε με κωδικό είδους Μ1182629, τεμ.20) για τα αναισθησιολογικά μηχανήματα GENERAL ELECTRIC 650 – ΑΔΑ: 6Ξ2Ρ46907Θ-ΩΞΘ

Θέμα: Αναλώσιμο υλικό (Υδατοπαγίδα D-fend Pro μπλε με κωδικό είδους Μ1182629, τεμ.20) για τα αναισθησιολογικά μηχανήματα GENERAL ELECTRIC 650
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 11:26:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ2Ρ46907Θ-ΩΞΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου