Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 583/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Β3246907Θ-Ρ0Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 583/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 11:18:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β3246907Θ-Ρ0Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου