παράταση της σύμβασης εργασίας της επικουρικής ιατρού Μαντά Αικ – ΑΔΑ: 6ΘΥΗ46907Θ-Λ6Ζ

Θέμα: παράταση της σύμβασης εργασίας της επικουρικής ιατρού Μαντά Αικ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:49:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥΗ46907Θ-Λ6Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου