Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3168 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΑΦ46907Θ-Ε6Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3168 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 13:40:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑΦ46907Θ-Ε6Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου