Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΣΝ946907Θ-2ΓΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 12:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΝ946907Θ-2ΓΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου