παράταση της σύμβασης εργασίας της επικουρικής ιατρού Μακρή Ελ – ΑΔΑ: 6ΨΣΜ46907Θ-ΗΔΒ

Θέμα: παράταση της σύμβασης εργασίας της επικουρικής ιατρού Μακρή Ελ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:51:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΜ46907Θ-ΗΔΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου