«1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LASER AURIGA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 300 ΤΟΥ ΩΡΛ Τ.Ε.Ι., 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗ – ΑΔΑ: 6ΨΔ246907Θ-ΒΕ7

Θέμα: «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LASER AURIGA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 300 ΤΟΥ ΩΡΛ Τ.Ε.Ι., 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗ
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 12:01:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔ246907Θ-ΒΕ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου