Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1259/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΠΓΘ46907Θ-ΕΧΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1259/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 11:47:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΓΘ46907Θ-ΕΧΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου