Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1258 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Π4Κ46907Θ-ΓΜ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1258 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 11:28:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π4Κ46907Θ-ΓΜ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου