Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 152/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Π0046907Θ-7ΝΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 152/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 08:49:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π0046907Θ-7ΝΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου