ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΡΜΑ Γ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 6ΟΠΚ46907Θ-Η3Γ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΡΜΑ Γ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 10:30:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΠΚ46907Θ-Η3Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου