ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΟΛΨ46907Θ-7Λ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 15:33:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛΨ46907Θ-7Λ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου