Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2561 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΩΛΕ46907Θ-ΩΣ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2561 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 13:22:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΛΕ46907Θ-ΩΣ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου