ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΣΣΑΡΗ ΞΑΝΘΗ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 6Ο8Ο46907Θ-4ΘΕ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΣΣΑΡΗ ΞΑΝΘΗ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 09:45:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο8Ο46907Θ-4ΘΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου