ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2735/2023 – ΑΔΑ: 6Ο0Ζ46907Θ-ΔΞΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2735/2023
Ημερομηνία: 22/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 08:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο0Ζ46907Θ-ΔΞΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου