Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2918/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΝΠΕ46907Θ-ΣΣΜ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2918/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2024 14:46:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΠΕ46907Θ-ΣΣΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου