ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΥΚΙΝΗΣ,ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦ.ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ,ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΜΙ246907Θ-57Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΥΚΙΝΗΣ,ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦ.ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ,ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 13:10:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙ246907Θ-57Ξ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου