Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1225/2023πράξη. – ΑΔΑ: 6ΙΠ146907Θ-ΠΝ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1225/2023πράξη.
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/12/2023 09:22:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΠ146907Θ-ΠΝ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου