ΧΕ-2381 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1711/2022 & 2281/2023 – ΑΔΑ: 6ΙΝΒ46907Θ-ΩΚΒ

Θέμα: ΧΕ-2381 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1711/2022 & 2281/2023
Ημερομηνία: 06/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:30:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΝΒ46907Θ-ΩΚΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου