Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2982/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΙΚΨ46907Θ-85Δ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2982/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 10:15:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΨ46907Θ-85Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου