ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 6ΙΗΨ46907Θ-609

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 13:24:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΗΨ46907Θ-609
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου