Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1909 /2023πράξη. – ΑΔΑ: 6Ι3Γ46907Θ-Α5Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1909 /2023πράξη.
Ημερομηνία: 13/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 12:00:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι3Γ46907Θ-Α5Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου