ΧΕ-2528 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: 6Ι1246907Θ-ΥΦΣ

Θέμα: ΧΕ-2528 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 11:46:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι1246907Θ-ΥΦΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου