ΧΕ-2374 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023 – ΑΔΑ: 6Γ4Υ46907Θ-ΦΦΕ

Θέμα: ΧΕ-2374 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023
Ημερομηνία: 05/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:40:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ4Υ46907Θ-ΦΦΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου