Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 179/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΔΨΝ46907Θ-6ΛΤ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 179/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 08:37:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΨΝ46907Θ-6ΛΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου