Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Δ3Υ46907Θ-ΘΤΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 14:27:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3Υ46907Θ-ΘΤΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου