ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ TauroLock, ΠΛΑΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΓΑΛΑΖΟΧΡΩΜΕΣ ΘΕΣΕΩΝ 5Χ7 – ΑΔΑ: 6Χ0446907Θ-ΨΘ9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ TauroLock, ΠΛΑΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΓΑΛΑΖΟΧΡΩΜΕΣ ΘΕΣΕΩΝ 5Χ7
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/12/2023 08:08:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ0446907Θ-ΨΘ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου