παράταση της σύμβασης εργασίας του επικουρικού ιατρού Σιάτου Δ – ΑΔΑ: 6ΑΚΔ46907Θ-ΤΝΧ

Θέμα: παράταση της σύμβασης εργασίας του επικουρικού ιατρού Σιάτου Δ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:52:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΚΔ46907Θ-ΤΝΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου